Fibló, temps violent i blizzard: riquesa i complexitat de la terminologia meteorològica (RECERCAT)

Articles

En meteorologia, podem fer servir termes tradicionals, sovint d’abast dialectal restringit, com mànega, fibló tromba, per a designar conceptes especialitzats? Podem evitar la influència de l’anglès, present en calcs com *temps sever, per a fer referència amb precisió a nous conceptes meteorològics? Podem recórrer a formes d’altres llengües, per exemple blizzard, si designen fenòmens meteorològics que no coincideixen exactament amb els del nostre entorn?

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. "Fibló, temps violent blizzard: Riquesa i complexitat de la terminologia meteorològica" [en línia]. Butlletí RECERCAT (2020), núm. 160.