Qui som

En aquest portal trobaràs els recursos que el TERMCAT posa a disposició pública en relació amb la terminologia des les ciències de la Terra.

El TERMCAT i la terminologia de les ciències de la Terra

El Centre de Terminologia TERMCAT és un consorci creat el 1985 en què participen la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística. Específicament, el TERMCAT està adscrit al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General de Política Lingüística. Un dels objectius principals del Centre és promoure i dur a terme l’elaboració de recursos terminològics i garantir-ne la disponibilitat, en col·laboració amb professionals i institucions de les diferents àrees i sectors d’activitat. Aquesta activitat s’emmarca dins dels procés de normalització de la llengua catalana.

Actualment, la terminologia de les ciències de la Terra és un dels àmbits prioritaris del Centre de Terminologia, i s’hi treballa des de totes les línies: elaboració de recursos (diccionaris en línia, comentaris de difusió, criteris metodològics...), atenció de consultes terminològiques i normalització de neologismes. El marc de treball està guiat per la metodologia del treball terminològic establerta pel TERMCAT i compta sempre amb l’assessorament d’experts de les diverses àrees relacionades amb les ciències de la Terra.

L’etiqueta “ciències de la Terra” s’entén en un sentit ampli i transversal, i inclou des dels subàmbits tradicionalment associats a aquesta denominació (com la geologia, la hidrologia, la mineralogia, la paleontologia o l’astronomia) fins a altres àmbits afins (com la meteorologia, la geografia física o el medi ambient).

L’objectiu d’aquest portal és millorar la difusió temàtica de la terminologia de manera més efectiva entre els especialistes.

 

Col·laboració amb experts del sector

El TERMCAT compta amb el suport d’un grup de treball d’experts de diferents branques relacionades amb les ciències de la Terra que col·laboren a completar i tenir actualitzada la terminologia sectorial que es difon, amb consens i implicació de les institucions de referència en el sector. Les seves funcions principals són les següents:

  • col·laborar en la resolució de dubtes i en l’assessorament per a la normalització de casos terminològics en català;
  • col·laborar a mantenir actualitzades les dades terminològiques difoses;
  • detectar les necessitats terminològiques de l’àmbit i ajudar a cobrir-les;
  • actuar de node per a la creació de subcomitès per a projectes d’especialitat o per a la resolució de casos terminològics puntuals;
  • col·laborar a assolir el màxim consens i la màxima difusió de la terminologia catalana en el sector.

 

Els membres que formen part actualment del grup de treball en ciències de la Terra són els següents:

 

Joan Arús Dumenjó

Agència Estatal de Meteorologia

 

Toni Barrera Escoda

Servei Meteorològic de Catalunya

 

David Galadí Enríquez

Observatori Astronòmic de Calar Alto

 

Carme Jordi Nebot

Institut de Ciències del Cosmos

Universitat de Barcelona

 

Maria Carme Llasat Botija

Departament de Física Aplicada

Universitat de Barcelona

 

Enric Marco Soler

Departament d’Astronomia i Astrofísica

Universitat de València

 

Joan Martí i Molist

Geociències Barcelona – CSIC

 

Jordi Miralda Escudé

Institut de Ciències del Cosmos

Universitat de Barcelona

 

Joan Nunes Alonso

Departament de Geografia

Universitat Autònoma de Barcelona

 

Miquel Parella Codina

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

 

Ramon Pascual Berghaenel

Agència Estatal de Meteorologia

 

Valerià Paül Carril

Universitat de Santiago de Compostela

Societat Catalana de Geografia, Institut d’Estudis Catalans

 

Jaume Porta Casanellas

Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl

Universitat de Lleida

 

Salvador Samitier Martí

Oficina Catalana del Canvi Climàtic

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 

Francisca Segura

Departament de Geografia

Universitat de València

 

Ingrit Soriguera; Jordi Vilà

Geòleg.cat

 

Josep Maria Trigo

Institut de Ciències de l’Espai - CSIC