Qui som

En aquest portal trobaràs els recursos que el TERMCAT posa a disposició pública en relació amb la terminologia des les ciències de la Terra.

El TERMCAT i la terminologia de les ciències de la Terra

El Centre de Terminologia TERMCAT és un consorci creat el 1985 en què participen la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística. Específicament, el TERMCAT està adscrit al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General de Política Lingüística. Un dels objectius principals del Centre és promoure i dur a terme l’elaboració de recursos terminològics i garantir-ne la disponibilitat, en col·laboració amb professionals i institucions de les diferents àrees i sectors d’activitat. Aquesta activitat s’emmarca dins dels procés de normalització de la llengua catalana.

Actualment, la terminologia de les ciències de la Terra és un dels àmbits prioritaris del Centre de Terminologia, i s’hi treballa des de totes les línies: elaboració de recursos (diccionaris en línia, comentaris de difusió, criteris metodològics...), atenció de consultes terminològiques i normalització de neologismes. El marc de treball està guiat per la metodologia del treball terminològic establerta pel TERMCAT i compta sempre amb l’assessorament d’experts de les diverses àrees relacionades amb les ciències de la Terra.

L’etiqueta “ciències de la Terra” s’entén en un sentit ampli i transversal, i inclou des dels subàmbits tradicionalment associats a aquesta denominació (com la geologia, la hidrologia, la mineralogia, la paleontologia o l’astronomia) fins a altres àmbits afins (com la meteorologia, la geografia física o el medi ambient).

L’objectiu d’aquest portal és millorar la difusió temàtica de la terminologia de manera més efectiva entre els especialistes.

 

Col·laboració amb experts del sector

El TERMCAT compta amb el suport d’un grup de treball d’experts de diferents branques relacionades amb les ciències de la Terra que col·laboren a completar i tenir actualitzada la terminologia sectorial que es difon, amb consens i implicació de les institucions de referència en el sector. Les seves funcions principals són les següents:

  • col·laborar en la resolució de dubtes i en l’assessorament per a la normalització de casos terminològics en català;
  • col·laborar a mantenir actualitzades les dades terminològiques difoses;
  • detectar les necessitats terminològiques de l’àmbit i ajudar a cobrir-les;
  • actuar de node per a la creació de subcomitès per a projectes d’especialitat o per a la resolució de casos terminològics puntuals;
  • col·laborar a assolir el màxim consens i la màxima difusió de la terminologia catalana en el sector.

 

Els membres que formen part actualment del grup de treball en ciències de la Terra són els següents:

Joan Arús Dumenjó
Agència Estatal de Meteorologia

Toni Barrera Escoda
Servei Meteorològic de Catalunya

David Galadí Enríquez
Observatori Astronòmic de Calar Alto

Carme Jordi Nebot
Institut de Ciències del Cosmos
Universitat de Barcelona

Maria Carme Llasat Botija
Departament de Física Aplicada
Universitat de Barcelona

Enric Marco Soler
Departament d’Astronomia i Astrofísica
Universitat de València

Joan Martí i Molist
Geociències Barcelona – CSIC

Jordi Miralda Escudé
Institut de Ciències del Cosmos
Universitat de Barcelona

Joan Nunes Alonso
Departament de Geografia
Universitat Autònoma de Barcelona

Miquel Parella Codina
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Ramon Pascual Berghaenel
Agència Estatal de Meteorologia

Valerià Paül Carril
Universitat de Santiago de Compostela
Societat Catalana de Geografia, Institut d’Estudis Catalans

Jaume Porta Casanellas
Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Universitat de Lleida

Salvador Samitier Martí
Oficina Catalana del Canvi Climàtic
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Francisca Segura
Departament de Geografia
Universitat de València

Ingrit Soriguera; Jordi Vilà
Geòleg.cat

Josep Maria Trigo
Institut de Ciències de l’Espai - CSIC