Sobre el cercador

Aquest cercador et permet accedir a 21.094 fitxes terminològiques relacionades amb les ciències de la Terra i àmbits afins que el TERMCAT posa a disposició pública per mitjà del Cercaterm.

Les fitxes inclouen l’àrea temàtica específica dels subàmbits inclosos en aquest portal, entre els quals destaquen la geologia, la mineralogia, l’astronomia, la meteorologia, la geografia física i el medi ambient.

Aquest cercador s’adreça principalment a especialistes de les diverses branques de les ciències de la terra i àmbits afins que tenen la necessitat d'utilitzar aquests termes en contextos comunicatius en català, i a traductors i mediadors lingüístics que treballen amb textos de l'àmbit en editorials, mitjans de comunicació, universitats, etc. Si no hi trobes el terme que cerques pots consultar-nos-el per mitjà del formulari de contacte. Et respondrem ben aviat des del TERMCAT.

1. Fonts de referència

El cercador terminològic permet consultar terminologia procedent dels diccionaris que figuren a continuació. En cada fitxa terminològica es pot desplegar la font de procedència.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, AENOR. Gestió ambiental: Vocabulari. ISO 14050:2010. Madrid: AENOR, cop. 2015, 62 p.

Diccionaris cartogràfics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015-2018. (Diccionaris en Línia) <http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/197/>

JORGE SÁNCHEZ, Joan; RIVERA AMORES, Joan Josep. Diccionari de meteorologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia) <http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/249/>

NOGUÉS, Joaquim M. (coord.). Diccionari de gemmologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. (Diccionaris en Línia) <http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/168>

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Consulteca [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015-2020. (Diccionaris en Línia) <http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/207>

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de criteris terminològics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014-2020. (Diccionaris en Línia) <https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/187>

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de geografia física [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia) <http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/124/>

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de gestió ambiental [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia) <http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/218/>

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de l'emergència climàtica [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia)
<https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/295>

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Neoloteca [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 1999-2020. <http://www.termcat.cat/neoloteca/>

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)<https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149>

2. Com funciona la cerca

La cerca bàsica busca el text de consulta només en les denominacions de les fitxes terminològiques. Aquesta modalitat de cerca permet filtrar el text de la consulta per llengua.

La cerca avançada permet escollir entre diversos filtres associats al text de la consulta. D’una banda, per les condicions de coincidència següents: aproximat, és igual a, comença per, conté, acaba en. De l'altra, també permet cercar en els camps de denominacions, definicions i notes; en el cas de la cerca per denominacions, es pot filtrar el resultat segons les llengües, les categories lèxiques i les jerarquies disponibles.

La cerca funciona per aproximació, de manera que obté com a resultat tant les unitats que coincideixin exactament amb el text de la consulta com les que presenten alguna variació. La unitat de cerca és el segment de text entre espais.

La cerca no té en compte les majúscules, però sí que distingeix els accents i altres signes gràfics, com ara la dièresi i el guionet.

3. Presentació dels resultats

Com a resultat de la cerca, s’informa del nombre de resultats coincidents i aproximats trobats i es mostra la llista de les denominacions principals de les fitxes que compleixen els criteris de cerca.

La presentació de les fitxes mostra sempre, en blocs separats, els resultats amb coincidència exacta, els que contenen el segment i els aproximats. L’ordre de presentació dels resultats és alfabètic, a partir de la denominació principal de la fitxa.

Fent clic a cada resultat, s’obre a sota cada una de les fitxes obtingudes com a resposta. I fent clic a la icona corresponent es pot compartir la fitxa i enllaçar-la.

4. Quina informació contenen les fitxes terminològiques

Les entrades terminològiques recullen sempre una denominació en català, amb la categoria lèxica corresponent i la referència a la subàrea temática en què s’inscriu el terme. A més, la majoria de les fitxes també inclouen equivalents corresponents en altres llengües, sobretot en castellà, francès i anglès, una definició en català i notes que inclouen precisions conceptuals o lingüístiques sobre el terme.

De vegades, al costat de la denominació d’alguns manlleus no adaptats s’indica entre claudàtors la llengua de procedència del terme per a advertir que la pronúncia habitual del mot no segueix les regles fonètiques del català sinó les de la llengua assenyalada.

5. Abreviacions utilitzades

Categories lèxiques
n m nom masculí
n m pl nom masculí plural
n f nom femení
n f pl nom femení plural
n n nom neutre
n m, f nom masculí i femení
n m/f nom masculí o femení
adj adjectiu
v tr verb transitiu
v tr pron verb transitiu pronominal
v prep verb preposicional
v prep pron verb preposicional pronominal
v intr verb intransitiu
v intr pron verb intransitiu pronominal
v tr/prep verb transitiu o preposicional
adv adverbi
interj interjecció
loc llat locució llatina

Remissions
sin. sinònim absolut
sin. compl. sinònim complementari
var. ling. variant lingüística
abrev. abreviatura

Altres
sbl símbol