El TERMCAT elabora la versió oficial en català de dues normes internacionals de gestió ambiental

Dues noves normes internacionals de gestió ambiental

S’han publicat en català les normes UNE-EN ISO 14006 Sistemes de gestió ambiental. Directrius per a la incorporació de l’ecodisseny i UNE-EN ISO 14050 Gestió ambiental. Vocabulari.

La sèrie de normes ISO 14000 està dedicada a la gestió ambiental. Concretament, la Norma UNE-EN ISO 14006 proporciona directrius per integrar els aspectes ambientals dins del procés de disseny i desenvolupament de producte. La norma ISO 14050 recull i defineix els termes inclosos a la sèrie de normes ISO 14000. La norma ISO 14050 de 2010 és una actualització i ampliació de la versió anterior, de 2005, elaborada en català també pel TERMCAT.

El TERMCAT s’ocupa de l’elaboració de la versió oficial catalana de les normes UNE des del 2005, any en què el TERMCAT i AENOR, l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació, van signar un conveni de col·laboració. El procés que se segueix en la traducció de normes ha obtingut la certificació d'AENOR de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001 i s'adequa als requisits establerts per la norma europea UNE-EN 15038 de serveis de traducció. Podeu consultar la relació de normes UNE disponibles en català al web del TERMCAT.

Per a l'adquisició d’aquestes i altres normes, us podeu adreçar a AENOR o al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.