Quatre diccionaris cartogràfics, disponibles en línia

   

El TERMCAT edita en línia la col·lecció de Diccionaris Cartogràfics que van publicar en paper l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Enciclopèdia Catalana entre el 2011 i el 2013, amb l’assessorament del TERMCAT. La nova publicació, sota el títol Diccionaris cartogràfics, aplega la terminologia dels quatre diccionaris següents:

- El Diccionari terminològic de cartografia, de Josep M. Rabella i Vives, Josep M. Panareda i Clopés i Graziana Ramazzini i Gobbo

- El Diccionari terminològic de fotogrametria, d’Urbano Fra Paleo

- El Diccionari terminològic de sistemes d'informació geogràfica, de Joan Nunes

- El Diccionari terminològic de teledetecció, de Xavier Pons Fernández i Anna Arcalís Planas (amb una actualització dels autors amb relació als plans i les previsions)

L’edició en línia ofereix de manera unificada la consulta de més de vuit mil vuit-centes fitxes de termes de disciplines cartogràfiques, totes amb equivalents en castellà i anglès (i en francès en el Diccionari terminològic de cartografia), amb definició i sovint amb notes que aporten informació complementària. Hi podeu trobar termes com ara escala mitjana, coma, generalització cartogràfica o Agència Europea de l’Espai.

Amb l’objectiu de respectar al màxim l’àmbit, la idiosincràsia i l’autoria de cada producte, s’ha optat per indicar, per mitjà d’una referència bibliogràfica, d’on procedeix cadascuna de les fitxes terminològiques i per mantenir fins i tot les fitxes referides a un mateix terme que corresponen a diccionaris diferents.

Es pot accedir al diccionari des de l'apartat de Diccionaris en Línia del web del TERMCAT, que recull més de vuitanta repertoris terminològics d'àmbits especialitzats.

Podeu consultar aquesta informació en format de nota de premsa.