#termedelasetmana: dessalinitzadora

imatge de la planta dessalinitzadora del Llobregat

La situació de sequera que estem vivint des de fa mesos comporta també que en converses i notícies apareguin amb més freqüència termes especialitzats com el que us volem proposar com a #termedelasetmana: el terme dessalinitzadora.

El terme complet és planta dessalinitzadora, i designa la instal·lació destinada al tractament de l’aigua marina o l’aigua salobre amb l’objectiu de disminuir-ne el contingut de sal i fer-la apta per a diversos usos.

Des del punt de vista de la formació, és un bon exemple de terme creat per adjunció d’afixos. La base és el mot sal, sobre el qual es van creant successivament salí/salina, salinitzar, dessalinitzar i, finalment, dessalinitzador/dessalinitzadora: una formació prou complexa, però que manté la transparència semàntica que en fa fàcilment deduïble el significat.

Es pot observar que en català ja teníem prèviament el verb dessalar, si bé és una forma més genèrica: dessalar és “Llevar la sal (d’una cosa salada)” i dessalinitzar “Treure la sal (d’un terreny, d’una substància, etc.)”, segons el diccionari normatiu. Per aquest motiu de vegades té ús la forma dessaladora per a fer referència al concepte de què parlem, però és més precisa i més adequada des del punt de vista especialitzat la denominació dessalinitzadora.

En podeu consultar la fitxa completa, amb la definició i els equivalents en altres llengües, al Cercaterm.