Per què la Meridiana es diu com es diu?

imatge al·legòrica

Un dels punts en què sovint se situa l’actualitat informativa és l’avinguda Meridiana de Barcelona. Meridiana és la forma femenina de l’adjectiu meridià, que fa referència al migdia o als meridians. En el cas de Barcelona rep el nom a partir d’aquest segon sentit, el que el relaciona amb els meridians terrestres. Sabeu que aquesta avinguda segueix molt aproximadament el traçat d’un meridià terrestre?

Recordem de les classes de geografia a l’escola que la Terra està dividida en semicercles imaginaris que volten la Terra passant pels pols, anomenats meridians, i cercles imaginaris paral·lels a l’equador, anomenats paral·lels. Meridians i paral·lels, amb les seves referències principals (el meridià de Greenwich i l’equador, respectivament), conformen una xarxa de línies convencionals que són la base per a calcular les coordenades geogràfiques (latitud i longitud) de qualsevol punt sobre l’esfera terrestre i, d’aquesta manera, obtenir-ne la situació amb exactitud.

Concretament, bona part del traçat nord-sud de l’avinguda Meridiana coincideix amb el meridià mesurat des de Dunkerque fins a Barcelona, i també, de manera aproximada, amb el meridià de París. La Meridiana, com a gran avinguda d’entrada a la ciutat de Barcelona, no va ser projectada fins a mitjan segle XIX, en el marc del Pla Cerdà, però la zona que ocupa té una importància geogràfica anterior. Certament, a final del segle XVIII el meridià Dunkerque-Barcelona va servir per a mesurar la longitud precisa del metre segons la definició que n’havia establert en aquell moment l’Acadèmia de les Ciències de París. Ho vam explicar en aquest Apunt terminològic.

Us convidem a conèixer la terminologia relacionada amb meridians i paral·lels, i molts altres aspectes de cartografia, geografia, teledetecció, fotogrametria, etc., en el nostre diccionari en línia titulat Diccionaris cartogràfics, que aplega en un sol producte els quatre diccionaris de la sèrie Diccionaris Terminològics de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, elaborats amb l’assessorament del TERMCAT.

(Font: TERMCAT)