La temperatura i la pluja? O també podem dir les temperatures i les pluges?

tempesta

Termes de l’àmbit de la meteorologia com pluja, temperatura i vent són generalment noms no comptables, per la qual cosa s’haurien d’utilitzar, per defecte, en singular, en referència al fenomen general. Per exemple:

 •  La previsió de pluja fa baixar el nombre de visitants.
 • La temperatura es troba condicionada, entre altres factors, per la latitud i per l’altitud.
 • L’anemòmetre permet mesurar la velocitat del vent.
 • L’augment de la temperatura del mar té efectes importants en els ecosistemes marins.
 • El vent i la pluja influeixen en la dispersió dels contaminants.

Ara bé, de vegades aquests noms no designen el fenomen general sinó un episodi, un valor o un tipus concret del fenomen, i aleshores passen a funcionar com a noms comptables. En aquests casos, doncs, és adequat utilitzar-los en plural. Per exemple:

  • Contrast entre les temperatures màximes i les temperatures mínimes a tot el país.
  • Durant l’abril s’espera un temps variable, amb pluges freqüents.
  • Els vents de ponent són els més freqüents a Barcelona. [Si entenem que els vents de ponent inclo
  • uen diferents tipus de vent.]
  • El mapa de temperatures mitjanes del mes passat.
  • Es preveuen pluges disperses d’intensitat variable.

Com a recomanació general, doncs, es pot dir que el plural de pluja, temperatura vent no és incorrecte, si bé cal utilitzar-lo només en els contextos apropiats i sense abusar-ne.

També cal tenir en compte que algunes vegades pot ser preferible utilitzar els noms precisos dels episodis concrets (com ara ruixats, xàfecs, gotellades, ràfegues de vent, etc.), que admeten sense problemes l’ús del plural.

Un cas diferent és el del terme precipitació. D’una banda, perquè no és una forma popular i, de l’altra, perquè és un nom comptable, que admet sempre l’ús del plural. Per exemple:

  • Classificació de les precipitacions: plugim, pluja, neu, etc.
  • Precipitacions: se n’esperen a la meitat nord del país.

 (Font: TERMCAT)