Ciclogènesi explosiva, borrasca explosiva, bomba meteorològica o cicló bomba?

Imatge al·legòrica

El terme meteorològic ciclogènesi explosiva, tot i ser altament especialitzat, de vegades té ús en contextos de tipus divulgatiu adreçats al gran públic, juntament amb altres termes emparentats com borrasca explosiva, bomba meteorològica o cicló bomba, sovint com a sinònims. És important saber, però, que no tots aquests termes designen el mateix concepte i que no tots presenten el mateix grau d’adequació.

Recentment, de fet, el Consell Supervisor, l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, ha estudiat aquests termes per mirar de desfer la confusió existent i establir la denominació més adequada per a cada concepte, amb el consens d’experts de l’àmbit.

En primer lloc, cal tenir present que el terme ciclogènesi designa en meteorologia el procés de formació o d’intensificació d’una circulació ciclònica, de manera que rep el nom de ciclogènesi explosiva aquella ciclogènesi en què es dona una disminució ràpida i acusada de la pressió atmosfèrica en el centre de la depressió, i no la borrasca resultant d’aquest procés.

La borrasca de gran intensitat originada per un procés de ciclogènesi explosiva, que pot comportar fortes ventades i precipitacions, s’anomena borrasca explosiva o també, en contextos de poca formalitat, cicló bomba.

La denominació *bomba meteorològica, que es fa servir tant per a designar el procés de formació de la circulació ciclònica com la borrasca resultant, s’ha descartat perquè no és prou precisa i pot prestar-se a confusió, especialment en contextos dirigits al públic general.

Podeu consultar les fitxes completes d’aquests termes, amb els equivalents en altres llengües i informació complementària, tant de tipus conceptual com lingüística, a la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats.

I, si us interessa la meteorologia i les particularitats del llenguatge d’aquest àmbit, us convidem a assistir aquest dijous dia 21 d’octubre als Espais Terminològics, la jornada biennal organitzada pel TERMCAT per a debatre aspectes relacionats amb la terminologia, ja que aquest any estarà dedicada a la terminologia meteorològica.