Back to top

gas amb efecte d'hivernacle - Portal Terra

Presentació
gas amb efecte d'hivernacle gas amb efecte d'hivernacle

 • ca  gas amb efecte d'hivernacle, n m
 • ca  GEH, n m sigla
 • es  gas de efecto invernadero, n m
 • es  GEI, n m sigla
 • fr  gaz à effet de serre, n m
 • fr  GES, n m sigla
 • en  greenhouse gas, n
 • en  GHG, n sigla

Definició
Gas de l'atmosfera, ja sigui natural o antropogènic, que absorbeix i emet radiació a longituds d'ona específiques de l'espectre de la radiació infraroja emesa per la superfície de la Terra, l'atmosfera i els núvols.

Nota

 • 1. Els principals gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera són el vapor d'aigua, el diòxid de carboni i l'ozó. El vapor d'aigua i l'ozó a l'atmosfera són principalment d'origen natural, mentre que una part important del diòxid de carboni és antropogènic.
 • 2. D'acord amb el Protocol de Kyoto, els principals gasos amb efecte d'hivernacle antropogènics són el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), l'òxid nitrós (N2O), els hidrofluorocarburs (HFC), els perfluorocarburs (PFC), l'hexafluorur de sofre (SF6) i el trifluorur de nitrogen (NF3).
 • 3. La concentració de gasos amb efecte d'hivernacle ha augmentat al llarg dels darrers decennis, fet que potencia l'escalfament global i el canvi climàtic i, consegüentment, posa en perill la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals, així com el desenvolupament econòmic i social, la salut i el benestar de la humanitat.