Back to top

Diccionari de gestió ambiental

Presentació
zona d'atenció especial zona d'atenció especial

Política > Vectors > Ambient atmosfèric

 • ca  zona d'atenció especial, n f
 • es  zona de atención especial

Política > Vectors > Ambient atmosfèric

Definició
Zona en la qual, per determinades situacions meteorològiques esporàdiques o per causes accidentals, s'ultrapassen els nivells d'immissió fixats.
zona d'atmosfera contaminada zona d'atmosfera contaminada

Política > Vectors > Ambient atmosfèric

 • ca  zona d'atmosfera contaminada, n f
 • es  zona de atmósfera contaminada

Política > Vectors > Ambient atmosfèric

Definició
Zona on es superen els valors màxims d'immissió de substàncies o partícules en suspensió i que és declarada com a tal per l'Administració.
zona d'ocupació temporal zona d'ocupació temporal

Impacte ambiental > Origen > Fonts antropogèniques

 • ca  zona d'ocupació temporal, n f
 • es  zona de ocupación temporal
 • en  temporary occupation area

Impacte ambiental > Origen > Fonts antropogèniques

Definició
Zona on es dipositen i concentren materials, terres, maquinària, etc., durant el període corresponent a la fase constructiva d'una obra pública.
zona d'urgència zona d'urgència

Política > Vectors > Ambient atmosfèric

 • ca  zona d'urgència, n f
 • es  zona de urgencia

Política > Vectors > Ambient atmosfèric

Definició
Zona que, segons la valoració de l'alcalde o alcaldes afectats, reuneix els requisits necessaris per ser declarada zona d'atenció especial, però que encara no ha estat reconeguda com a tal pel Departament de Governació.

Nota

 • Quan un alcalde declara una àrea determinada com a zona d'urgència, ha de comunicar immediatament aquesta resolució al Departament de Governació, el qual, abans de setanta-dues hores, ha de declarar l'àrea, si escau, zona d'atenció especial.
zona de préstec zona de préstec

Impacte ambiental > Origen > Fonts antropogèniques

 • ca  zona de préstec, n f
 • es  zona de préstamo
 • en  open cast area

Impacte ambiental > Origen > Fonts antropogèniques

Definició
Zona d'on s'extreuen materials per cobrir les necessitats d'una obra.
zona de protecció especial zona de protecció especial

Política > Vectors > Ambient atmosfèric

 • ca  zona de protecció especial, n f
 • es  zona contaminada
 • es  zona de protección especial

Política > Vectors > Ambient atmosfèric

Definició
Zona on es produeix una situació que dona lloc a un risc potencial molt elevat d'ultrapassar els límits admissibles, o bé on ja s'han ultrapassat els nivells d'immissió admissibles, per a la reducció dels quals no es consideren suficients les accions i les mesures que es poden adoptar en situacions de declaració de zona d'atenció especial.
zona de sensibilitat acústica zona de sensibilitat acústica

Política > Vectors > Soroll i vibracions

 • ca  zona de sensibilitat acústica, n f
 • es  zona de sensibilidad acústica
 • en  acoustic sensibility zone

Política > Vectors > Soroll i vibracions

Definició
Part d'un territori que presenta una mateixa percepció acústica.
zona de servitud acústica zona de servitud acústica

Política > Vectors > Soroll i vibracions

 • ca  zona de servitud acústica, n f
 • es  zona de servidumbre acústica
 • en  acoustic servitude zone

Política > Vectors > Soroll i vibracions

Definició
Part d'un territori afectat per servituds acústiques en favor de sistemes generals d'infraestructures viàries, ferroviàries o altres equipaments.
zona esmorteïdora zona esmorteïdora

Política > Vectors > Soroll i vibracions

 • ca  zona esmorteïdora, n f
 • es  zona de protección
 • fr  zone de protection
 • en  protection zone

Política > Vectors > Soroll i vibracions

Definició
Espai situat entre una font sonora i una zona que es vol protegir acústicament.
zona humida zona humida

Conceptes generals

 • ca  zona humida, n f
 • es  zona húmeda
 • en  wetland

Conceptes generals

Definició
Zona de terreny inundada o amarada d'aigua, de caràcter natural o artificial, permanent o temporal, amb aigua estancada o fluent i tan dolça com salabrosa o salada, generalment maresmes, pantans, torberes i llacunes.

Nota

 • Les zones humides inclouen les zones d'aigües marines en les quals la profunditat, amb marea baixa, no supera els sis metres. A la conca mediterrània són zones humides els deltes de rius, les albuferes, els llacs, les maresmes i els oasis. Algunes zones humides artificials tenen valor ecològic (per exemple, les salines) o importants funcions hidrològiques (per exemple, embassaments d'aigua potable o per al control d'inundacions).