Back to top

Diccionari de gestió ambiental

Presentació
valor d'alarma valor d'alarma

Política > Instruments i mesures de control

 • ca  valor d'emergència, n m
 • ca  valor d'alarma, n m sin. compl.
 • es  valor de alarma
 • es  valor de emergencia
 • en  alarm level
 • en  danger level

Política > Instruments i mesures de control

Definició
Nivell acústic d'immissió establert com a referencial per a declarar una situació d'emergència i aplicar plans d'actuació específics.
valor d'emergència valor d'emergència

Política > Instruments i mesures de control

 • ca  valor d'emergència, n m
 • ca  valor d'alarma, n m sin. compl.
 • es  valor de alarma
 • es  valor de emergencia
 • en  alarm level
 • en  danger level

Política > Instruments i mesures de control

Definició
Nivell acústic d'immissió establert com a referencial per a declarar una situació d'emergència i aplicar plans d'actuació específics.
valor de referència valor de referència

Política > Vectors > Ambient atmosfèric > Mostreig i anàlisi, Política > Instruments i mesures de control

 • ca  concentració de referència, n f
 • ca  valor de referència, n m sin. compl.
 • es  concentración de referencia
 • es  valor de referencia

Política > Vectors > Ambient atmosfèric > Mostreig i anàlisi, Política > Instruments i mesures de control

Definició
Conjunt de valors d'immissió individualitzats per contaminants i període d'exposició, a partir dels quals es determinen les situacions ordinàries, les zones d'atmosfera contaminada i les zones d'emergència.
valor genèric de no-risc valor genèric de no-risc

Política > Vectors > Aigües

 • ca  valor genèric de no-risc, n m
 • ca  VGNR, n m sigla
 • es  valor genérico de no riesgo
 • es  VGNR sigla

Política > Vectors > Aigües

Definició
Valor de concentració de contaminants/d'un contaminant que s'estableix com a objectiu de restauració de les aigües subterrànies.
valor guia valor guia

Política > Instruments i mesures de control

 • ca  valor guia, n m
 • es  valor guía
 • fr  valeur indicative
 • en  guide value

Política > Instruments i mesures de control

Definició
Concentració de contaminants que es considera tolerable, notablement inferior als valors límit, i que es pot considerar el nivell màxim possible en zones o espais especialment protegits.
valor guia d'immissió sonora valor guia d'immissió sonora

Política > Vectors > Soroll i vibracions

 • ca  valor guia d'immissió sonora, n m
 • es  valor guía de inmisión sonora
 • en  rating level

Política > Vectors > Soroll i vibracions

Definició
Nivell d'avaluació màxim recomanat en l'ambient exterior o en l'ambient interior.

Nota

 • El valor guia d'immissió sonora es fixa en funció de la franja horària i de la zona de sensibilitat acústica.
valor límit valor límit

Política > Instruments i mesures de control

 • ca  concentració màxima admissible, n f
 • ca  valor límit, n m sin. compl.
 • es  concentración máxima admisible
 • es  valor límite
 • fr  concentration maximale admissible
 • en  maximum allowable concentration
 • en  maximum permissible concentration

Política > Instruments i mesures de control

Definició
Concentració màxima tolerable de substàncies contaminants en un medi durant un període de temps determinat.

Nota

 • Es tracta d'un valor màxim sense risc per a la salut humana.
valorització valorització

Política > Vectors > Residus > Tractaments

 • ca  valorització, n f
 • es  valorización
 • en  valorization

Política > Vectors > Residus > Tractaments

Definició
Conjunt d'operacions que tenen per objectiu que un residu torni a ser utilitzat, totalment o parcialment.

Nota

 • El reciclatge, la recuperació, la regeneració i la reutilització són exemples d'opcions de valorització.
valorització en origen valorització en origen

Política > Vectors > Residus > Tractaments

 • ca  valorització en origen, n f
 • es  valorización en origen
 • en  source valorization
 • en  valorization at source

Política > Vectors > Residus > Tractaments

Definició
Valorització d'un residu en el mateix centre productiu on s'ha generat.
valorització energètica valorització energètica

Política > Vectors > Residus > Tractaments

 • ca  valorització energètica, n f
 • ca  recuperació energètica, n f sin. compl.
 • es  recuperación energética
 • es  valorización energética
 • en  energy recovery

Política > Vectors > Residus > Tractaments

Definició
Aprofitament dels residus amb la finalitat de produir energia, alternativament a l'ús d'altres fonts.