Back to top

Diccionari de gestió ambiental

Presentació
habitant equivalent habitant equivalent

Política > Vectors > Aigües > Mostreig i anàlisi

 • ca  habitant equivalent, n m
 • ca  HE, n m sigla
 • es  equivalente habitante
 • es  habitante equivalente
 • es  e-h abrev.
 • fr  équivalent habitant
 • fr  EH sigla
 • fr  éq.-hab. abrev.
 • en  inhabitant equivalent
 • en  population equivalent
 • en  PE sigla
 • en  inh. eq. abrev.
 • en  p. e. abrev.

Política > Vectors > Aigües > Mostreig i anàlisi

Definició
Unitat de població equivalent que correspon a la càrrega contaminant mitjana de les aigües residuals, establerta en 60 g de matèria orgànica per habitant i dia.

Nota

 • 1. El plural de habitant equivalent és habitants equivalents.
  2. La càrrega contaminant es mesura de manera indirecta a través de la demanda biològica d'oxigen en cinc dies (DBO5), és a dir, del volum d'oxigen que els microorganismes consumeixen durant cinc dies de biodegradació de la matèria orgànica present a l'aigua.
hàbitat hàbitat

Conceptes generals

 • ca  hàbitat, n m
 • es  hábitat
 • fr  habitat
 • en  habitat

Conceptes generals

Definició
Lloc habitat per un organisme o comunitat d'organismes, caracteritzat per un conjunt particular de condicions ambientals.

Nota

 • Per a alguns autors és sinònim de medi.
haló haló

Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus

 • ca  haló, n m
 • es  halón
 • fr  halon
 • en  halon

Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus

Definició
Compost orgànic de la família dels clorofluorocarburs que conté brom.

Nota

 • La forma haló és l'adaptació gràfica de la marca registrada Halon. En la revisió del Protocol de Montreal feta a Beijing el 1999, els països signants acordaren la prohibició i el consum, a partir de l'1.1.1994, de les substàncies regulades del grup III (halons 1211, 1301 i 2402) a causa de la seva capacitat d'esgotament de la capa d'ozó. A fi d'evitar interpretacions indegudes, els compostos halogenats produïts amb posterioritat a aquest protocol i emprats com a agents extintors en substitució dels halons han passat a denominar-se segons el nom químic corresponent de la nomenclatura de la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC).
halogen halogen

Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus

 • ca  halogen, n m
 • es  halógeno
 • fr  halogène
 • en  halogen

Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus

Definició
Cadascun dels elements químics no-metàl·lics de caràcter electronegatiu amb capacitat d'unir-se directament amb un metall i tendència a formar anions monovalents.

Nota

 • El grup dels halògens comprèn el fluor, el clor, el brom, el iode i, amb menys importància, l'àstat.
halogenat -ada halogenat -ada

Impacte ambiental > Agents contaminants > Característiques

 • ca  halogenat -ada, adj
 • es  halogenado
 • fr  halogéné
 • en  halogenated

Impacte ambiental > Agents contaminants > Característiques

Definició
Que conté un halogen.
HC HC

Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus

 • ca  hidrocarbur, n m
 • ca  HC, n m sigla
 • es  hidrocarburo
 • es  HC sigla
 • fr  hydrocarbure
 • fr  HC sigla
 • en  hydrocarbon
 • en  HC sigla

Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus

Definició
Compost orgànic format per carboni i hidrogen.

Nota

 • Les fonts d'emissió més importants d'aquests contaminants atmosfèrics són la combustió incompleta de carburants, el trànsit automobilístic, alguns processos de combustió de matèria orgànica, les refineries de petroli i els dissolvents orgànics. El seu efecte més destacat és l'aparició de boirum fotoquímic.
HE HE

Política > Vectors > Aigües > Mostreig i anàlisi

 • ca  habitant equivalent, n m
 • ca  HE, n m sigla
 • es  equivalente habitante
 • es  habitante equivalente
 • es  e-h abrev.
 • fr  équivalent habitant
 • fr  EH sigla
 • fr  éq.-hab. abrev.
 • en  inhabitant equivalent
 • en  population equivalent
 • en  PE sigla
 • en  inh. eq. abrev.
 • en  p. e. abrev.

Política > Vectors > Aigües > Mostreig i anàlisi

Definició
Unitat de població equivalent que correspon a la càrrega contaminant mitjana de les aigües residuals, establerta en 60 g de matèria orgànica per habitant i dia.

Nota

 • 1. El plural de habitant equivalent és habitants equivalents.
  2. La càrrega contaminant es mesura de manera indirecta a través de la demanda biològica d'oxigen en cinc dies (DBO5), és a dir, del volum d'oxigen que els microorganismes consumeixen durant cinc dies de biodegradació de la matèria orgànica present a l'aigua.
heliògraf heliògraf

Conceptes generals

 • ca  heliògraf, n m
 • es  heliógrafo
 • en  heliograph
 • en  sunshine recorder

Conceptes generals

Definició
Instrument meteorològic emprat per a enregistrar la insolació.
herbicida herbicida

Impacte ambiental > Origen > Fonts antropogèniques

 • ca  herbicida, n m
 • es  herbicida
 • fr  herbicide
 • en  herbicide

Impacte ambiental > Origen > Fonts antropogèniques

Definició
Pesticida emprat per a eliminar males herbes o com a defoliant i, de forma més general, per a eliminar qualsevol tipus de vegetació considerada indesitjable.
hertz hertz

Política > Vectors > Soroll i vibracions

 • ca  hertz, n m
 • es  hertz
 • fr  hertz
 • en  hertz

Política > Vectors > Soroll i vibracions

Definició
Unitat de freqüència del sistema internacional, igual a un cicle per segon.